Privacy beleid

Dit is de website van 4BetterResults.be
Postadres: Waterkeer 4, B-8587 Spiere-Helkijn, België
BTW nummer: 0463.069.486


We respecteren uw privacy

4BetterResults.be respecteert de privacy van iedere klant en bezoeker van zijn website.

Om u  dit te garanderen, volgen we nauwgezet deze regels:

  • U moet alleen de gegevens invullen die strikt noodzakelijk zijn om uw inschrijving of informatieaanvraag vlot te bewerken: die velden duiden we aan met een asterisk(*). Het staat u vrij meer gegevens in te vullen.
  • We gebruiken uw gegevens alleen voor marketing en prospectie van 4BetterResults.be, en om onze service naar u toe te optimaliseren.
  • We geven uw gegevens nooit door aan een andere onderneming of organisatie.
  • U mag uw gegevens altijd inkijken én aanpassen, conform de wet van 8 december 1992 tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer.Specifieke gegevens van bezoekers

Wanneer u de website van 4BetterResults.be raadpleegt, worden in beperkte mate gegevens bijgehouden. Volgende gegevens automatisch geregistreerd, zoals uw IP-adres, tijdstip waarop u de site bezoekt, het type browser dat u hanteert, de pagina’s die u raadpleegt en de bestanden die u downloadt.  Deze gegevens worden gebruikt voor statistische doeleinden en om de kwaliteit van de website en de dienstverlening te verbeteren.

4BetterResults.be besteedt de nodige zorg aan de veilige toegang tot on-line diensten, toegankelijk voor klanten en geregistreerde gebruikers, door beveiligingssystemen te hanteren conform de technologische ontwikkelingen. Om toegang te krijgen, moet de gebruiker zijn identiteit bewijzen aan de hand van een identificatieprocedure die alleen hij kan toepassen. De gebruiker verbindt er zich toe de dienst als een goede huisvader te gebruiken en alles in het werk te stellen om te voorkomen dat derden kennis kunnen nemen van de identificatieprocedure die strikt persoonlijk is.  De verantwoordelijkheid voor het naleven van deze identificatieprocedure en voor de schadelijke gevolgen van het misbruik van de identificatieprocedure ligt uitsluitend bij de gebruiker.Wenst u ons te contacteren inzake een van de privacy-toepassingen, dan kunt u dit als volgt:

  • Per e-mail op info@4betterresults.be
  • Per telefoon: +32 (0)56 53 12 00
  • Per brief: Waterkeer 4, B-8587 Spiere-Helkijn, BelgiëOver communicatie per e-mail

  • Als u in de toekomst geen e-mails wenst te ontvangen van ons bedrijf, gelieve ons te contacteren op het hierboven vermelde adres.


Over communicatie per brief

  • Als u ons via het web uw postadres meedeelt, kan u van ons periodieke mailings ontvangen, met nuttige informatie over producten, diensten en opkomende evenementen. Als u dergelijke mailings niet wenst te ontvangen, gelieve ons te contacteren op het hierboven vermelde adres.


Over communicatie per telefoon

  • Als u ons uw telefoonnummer meedeelt via het web, zal u door ons bedrijf alleen telefonisch gecontacteerd worden als dit nodig is om u te informeren over de bestellingen die u on-line geplaatst hebt.


Als u vindt dat onze site niet in overeenstemming is met ons 'privacy-beleid', neem dan contact op met ons bedrijf zelf, op het hierboven vermelde adres.